Речник на Патриарх Евтимий
прѣсꙑлат  
прѣсꙑлат -прѣсꙑлаѭ -прѣсꙑлаеш несв (1) Препращам.  ꙗкоже н͠бса повѣдѹюⷮ славѹ б͠жїю не глⷭа спꙋщающе, нъ свѣтлостїю лца ꙁртелꙗ къ юдес съдѣтелвѹ прѣслающе Нед 606v.7