Речник на Патриарх Евтимий
прѣполагат  
прѣполагат -прѣполагаѭ -прѣполагаеш несв (1) Поставям, слагам пред. Еже равно ст(ь), єже такожде мѣт, нъ  вѣрѣ  надежд съпрѣбыват любв глагол, пакы  се тѡ̆ прѣполагае въ лѣпотѹ I Никод 219.17