Речник на Патриарх Евтимий
прѣдъспѣꙗне  
прѣдъспѣꙗне -ꙗ ср (3) Преуспяване, усъвършенстване, напредък. нъ тънко нѣкако нескаꙁаннѣ  ѹмнѣ славословть  хвалть въсѣхь бога, прѣдспѣанїе бесконьно мѹщ I Никод 216.11 не тъїю же, нъ  аг͠гелы тогда прѣдспѣанїе юдно  неꙁглаголанно мѣт вѣрѹемь I Никод 216.13 Дарꙋ̆ же, боже,  молѧщїм сѧ съ нам прѣдспѣанїе жтїѹ  вѣры  раꙁꙋма дѹховнаго СЙЗ 363.23