Речник на Патриарх Евтимий
прѣдъпосълат  
прѣдъпосълат -прѣдъпосълѭ -прѣдъпосълеш св (1) Предварително изпратя, изпратя преди. ꙗко ꙋбѡ с͠щеннаа дѡбрѣ ꙁвые псанїа, рѡдтелѧ дѡбрѣ къ б͠ꙋ прⷣѣпосла, нѡъскымъ себе ѻдѣа ѻбраꙁомъ Петк 76r.30