Речник на Патриарх Евтимий
прѣдънапсат  
прѣдънапсат -прѣдънапшѫ -прѣдънапшеш св (2) прѣдънапсанъ Като прил. Който е написан по-рано. Прѣднапса сѧ въсе въ прѣднапсано̆ слѹжбѣ свѧтаго Іѡанна Ꙁлатоꙋстагѡ ЛОглаш 374.3 ~сѧ Бивам написан по-рано, преди. Прѣднапса сѧ въсе въ прѣднапсано̆ слѹжбѣ свѧтаго Іѡанна Ꙁлатоꙋстагѡ ЛОглаш 374.3