Речник на Патриарх Евтимий
прѣвꙑспрьн  
прѣвꙑспрьн прил (1) Като същ. ср. ед. Най-високата, най-горната част.  на свѧтыѧ апостолы сошедшагѡ во вдѣнї огненныхъ ꙗꙁыкъ на превыспрꙿнемъ свѧтагѡ  славнагѡ Сїѡна вꙿ день пѧтдесѧтны̆ Яков 324.5