Речник на Патриарх Евтимий
протатъ  
протатъ м (1) Протат – централен изпълнителен орган за управление на манастирите в Света гора. ꙗкоⷤ свѣтлї егѡ хрїсѡвꙋл вь славнѣ лаврѣ с͠тыѫ гѡры  прѡтатѣ ѿкръвенѡмь свѣдѣтелствꙋѫⷮ лцемъ Петк 80r.6