Речник на Патриарх Евтимий
просфора  
просфора -ꙑ ж (8) Обреден хляб, освещаван по време на Светата литургия, просфора.  тако въꙁемь въ деснѣ̆ рѫцѣ копїе, въ лѣвѣ̆ же просфѡрѫ , ꙁнаменавь г꙯-щ просфѡрѫ, глаголеть ЛЙЗ 285.22, 23  абїе вънъꙁть копїе ѡт лѣвыѧ страны въ просфорѫ  прѣрѣꙁаѫ глаголеть ЛЙЗ 285.25 Таже свѧщеннкъ, въложвь копїе ѡт деснѫѧ странѫ просфоры, ꙁемлеть свѧты̆ агнець, глаголѧ ЛЙЗ 286.8 Същото значение и в ЛЙЗ 286.21 286.27 287.13 287.22.