Речник на Патриарх Евтимий
проскомдꙗ  
проскомдꙗ ж (8) 1. Проскомидия – първата част на Светата литургия, когато даровете на причастието се подготвят за освещаване. Таже свѧщеннкѹ пршедшѹ, творѧт поклѡны трї прѣд свѧтоѫ проскомдїѫ ЛЙЗ 285.16 2. Част от олтара, където се намира жертвеникът. Дїакѡн же шедъ въ проскомдїѧ,  раꙁгыбаетꙿ свѧтаа  дїскось ѹбо поставлѣеть ѡт лѣвыѧ страны ЛЙЗ 285.12  ѡблат сѧ їере̆ въ всѧ свѧщенньскѫ одеждѫ  ѡтходт въ проскомдїѧ СВВ 390.5 Времен пршедшꙋ, вꙿходтъ їере̆ въ цр(ъ)ков  твортъ наало, ꙗкоже ꙁꙿѡбраꙁ сѧ во проскомдї Яков 307.4 Същото значение и в ЛЙЗ 296.2 304.25 305.12 306.4.