Речник на Патриарх Евтимий
продаꙗт  
продаꙗт -продаѭ -продаеш несв (1) продаѭще Като същ. м. мн. Тези, които продават; продавачи. дѣте же пае кь продающїмь  кꙋпте себѣ Теоф 276.2