Речник на Патриарх Евтимий
пролѧцане  
пролѧцане -ꙗ ср (1) Родилни мъки, конвулсия. Вънегда же пакы раждат дат нанаеш, прѣнемаганїа  ѧстаа стенанїа  пролѧцанїа  да съкращенѣ рекѫ. съмр(ъ)ть ненадежна тебе постгнеть Филот 83.2