Речник на Патриарх Евтимий
прокменъ  
прокменъ м (4) Прокимен – стих пред богослужебно четиво. Таже степеньн, а꙯ антфон д꙯-го гласа, прокмен глас д꙯: Теоф 263.21  ьтець глаголет прок(мен) апостолѹ ЛЙЗ 292.23 Лкъ: Амнь. Трсвѧтое, прокмен, апостолъ по ѡбыаю Яков 313.2 Същото значение и в Теоф 276.25.