Речник на Патриарх Евтимий
пртѫпт сѧ  
пртѫпт сѧ -пртѫплѭ сѧ -пртѫпш сѧ св (2) Притъпя се, затъпя се. проее посрамше се бѣс • ѹпраꙁн се дїаволꙗ сла • ꙁнемагаахѹ слѹгы • пртѹпше се мѹтелнаа ѻрѹдїа Нед 603v.35 пртѹп се съмрътное жело • дѡл съкрѹшше се • капща ѻпѹстѣше Нед 603v.36