Речник на Патриарх Евтимий
прраꙁене  
прраꙁене -ꙗ ср (1) Удряне, блъскане. готова бо  пакы єсмь аꙁь въсакого томлнїа прлогь поⷣт,  того крѣпко ност  ѿрѣват, ꙗкоже камень влънамь прраꙁенїа Нед 609v.34