Речник на Патриарх Евтимий
прпѣват  
прпѣват -прпѣваѭ -прпѣваеш несв (2) Припявам, присъединявам се към песнопението. сего раⷣ  вьсхотѣ ц͠рь добротѣ твое • Да прпѣваѫ солѡмонѡвѡ  аꙁъ Петк 82v.3 Грѧд ѡт Лвана, невѣсто, Соломѡново да прпѣваѫ  аꙁъ, – грѧд ѡт Лвана! Мих 171.29