Речник на Патриарх Евтимий
пробьщене  
пробьщене -ꙗ ср (4) Приобщаване. Ѻ въсѣх, же въ надежд въскръсенїа  жꙁн вѣныѧ  въ твоемь прѡбщенї ѹсѡпшх православных ѡт(ь)цъ  братї̆ нашх, помѣн, ловѣколюбе господ ЛЙЗ 287.27 Ꙗко быт прѧщаѫщмꙿ сѧ въ бьдрѡсть дѹш, въ ѡставленїе грѣхѡмъ, въ прѡбщенїе свѧтаго твоего дѹха СЙЗ 369.12 во прїѡбрѣтенїе жꙁны вѣꙿныѧ, во прїѡбщенїе свѧтаго дѹха, помолм сѧ Яков 332.12 Същото значение и в СЙЗ 371.7.