Речник на Патриарх Евтимий
прлогъ  
прлогъ м (2) 1. Нещо допълнително, добавка.  тако покадвъ, ѡтходтъ; прежде бо ѡсвѧщенна  съвръшена сѫт(ь)  не трѣбꙋѫтъ нкаковаже ного прлѡга СВВ 390.12 2. Тежест. готова бо  пакы єсмь аꙁь въсакого томлнїа прлогь поⷣт,  того крѣпко ност  ѿрѣват Нед 609v.33