Речник на Патриарх Евтимий
прбѣгнѫт  
прбѣгнѫт -прбѣгнѫ -прбѣгнеш св (1) Прибягна, обърна се (за помощ). егѡ рад тебѣ єдно прбѣгѡⷯ, могꙋщо неплѡⷣствїа моегѡ раꙁⷣрѣшт ꙋꙁы ИМ 162v.17