Речник на Патриарх Евтимий
право  
право нареч (7) Право, без отклонение, правилно. ꙗкоже не въꙁможно ест(ь) ѡїю не мѧщомѹ право ходт, сце не въꙁможно ест(ь) благоьстїе не хранѧщомꙋ по вол божї̆ жт Филот 89.26 Еще молм т сѧ, помѣн, господ, въсѣко епскопьство православных, право правѧщїхь слово твоеѫ стны СЙЗ 369.28 Помѣн, господ, въсѣко архїепїскѡпꙿство православных, право правѧщх слово твоеѫ стны ЛОглаш 385.4 Същото значение и в СЙЗ 370.10 ЛОглаш 385.2 Яков 327.6 327.12.