Речник на Патриарх Евтимий
порпат  
порпат вж. порьпат