Речник на Патриарх Евтимий
податьнъ  
податьнъ -ꙑ прил (1) Който поражда, предизвиква нещо. ꙗко врѣдовна  прѣлъст податна, ѡт цр(ъ)кве ѡтсѣкоше, царскымꙿ же пѹтемь въсѣмь шъствоват прѣдаше Кипр 228.10.