Речник на Патриарх Евтимий
плътьскꙑ  
плътьскꙑ нареч (2) В плът, плътски, телесно. Въ гробѣ плътъскы, въ адѣ же съ дѹшеѫ ꙗко богъ, въ ра же съ раꙁбо̆нком,  на прѣстолѣ бѣше, Хрсте, съ отцемъ  съ дѹхом, въсѣ сплънѣѫ, неопсанне ЛЙЗ 288.30 Во гробѣ плотск, во адѣ же сꙿ дѹшею; ѱалом н꙯. Яков 308.7