Речник на Патриарх Евтимий
плодоност  
плодоност -плодоношѫ -плодоносш несв (2) плодоносѧще Като същ. м. мн. Тези, които правят приношение в църквата. Помѣн, господ, плодѡносѧщїхь  добротворѧщїхь въ свѧтыхь твохь цр(ъ)квах  помнаѫщїх нщѧѫ ЛОглаш 383.17 Помѧн, господ, плодоносѧщхъ  добродѣющхъ во свѧтыхъ твохъ цр(ъ)квахъ  помнающхъ нщїѧ Яков 325.23