Речник на Патриарх Евтимий
плодовтъ  
плодовтъ -ꙑ прил (1) Плодовит, с много плодове.  бѣ ꙗко маслна плѡдовтаа въ дѡмꙋ б͠жї, ꙗкоⷤ дрꙋгы ісаакь въ въсеⷨ своемꙋ покарае се ѡ͠цѹ  до конца свою ѿсѣцае вѡлю ИМ 163r.5