Речник на Патриарх Евтимий
памфлскъ  
памфлскъ -ꙑ прил (1) Който се отнася до Памфилия, памфилийски. Ѡтьство ѹбо блаженыѫ сеѫ град Молвѡтꙿ, сце ѡбынѣ ꙁовомы, бѣше въ странѣ Памфїлї̆стѣ̆ Филот 80.20