Речник на Патриарх Евтимий
отърасль  
отърасль - ж (3) Издънка, филиз. Сїа ꙋбѡ сїа прпⷣбнаа ѿ͠съство мѣаше єпїваты. рѡдтеле  блг͠ѡъствѣшⷯ  б͠голюбеꙁнѣшⷯ сѫщ ѿрасл Петк 75v.4 Ꙗко ѡтроковц нѣкоторо̆ ꙁа мѫжа ѡтданѣ бывш ... Амѹн же бѣше томѹ проꙁванїе, –благороднаго кѡрене благородна ѡтрасль Филот 82.19 како въ жтїе таковаа прїде  кто рожⷣше  въсптавше,  каковь корень ꙗвльше се ѿрасл Нед 604v.23