Речник на Патриарх Евтимий
оцѣстт  
оцѣстт -оцѣщѫ -оцѣстш св (4) Очистя, пречистя. Боже, оцѣст мѧ грѣшнаго  помлѹ̆ мѧ ЛЙЗ 284.10 Боже оцѣст мѧ,  глаголет къ їереѹ: Въꙁм, владыко ЛЙЗ 296.4 Боже, оцѣст мѧ грѣшнаго ЛЙЗ 297.1 Същото значение и в ЛЙЗ 299.15.