Речник на Патриарх Евтимий
отъпѹщене  
отъпѹщене -ꙗ ср (4) 1. Изпращане, отпращане. Тхь въ срѣтен братнмь быва̆, подобнѣ въ ѡтпѹщен ꙗко да беꙁꙿметежное тѣхь ѹсвоает се тебѣ Кипр 237.10. 2. Опрощение, прошка. Млость  ѡтпѹщенїе грѣхѡм  съблаꙁнѡмь нашмь, ѹ господа просмь ЛЙЗ 297.23 Млость  ѡтпѹшенїе грѣхѡмь  съблаꙁнѡмь нашмь, ѹ господа просмь ЛЙЗ 301.14 Млость  ѡтпѹщенїе грѣхѡмъ  съблаꙁномъ нашмъ ѹ господа СЙЗ 366.5