Речник на Патриарх Евтимий
отъвратт  
отъвратт -отъвращѫ -отъвратш св (7) Отклоня, отведа встрани, обърна. прѣклоншїхь тебѣ своѫ выѧ благослов, освѧт, съхран, оград, ѹкрѣп, ѡт въсѣкогѡ дѣла ꙁла ѡтврат, въсѣкомѹ жедѣлѹ добрѹ съвъкѹп ЛОглаш 387.17 отъвратт лце Вж. СЙЗ 365.2 ЛОглаш 376.19 Яков 317.14. ~сѧ Отвърна се, обърна гръб. Не бѡ ѡтврат сѧ съꙁданїа своего до конца, еже сътворль ес, блаже, н же ꙁабыть дѣло рѫкь свох ЛОглаш 380.6 не ѡтврат сѧ ѡт нас, смренныхъ  ꙋмленныхъ  недосто̆ныхъ рабъ твохъ, вꙿрꙋенных прност тебѣ страшнꙋю сїю  беꙁкровнꙋю жертвꙋ Яков 316.7 Елма ꙋбѡ ѡтвратхом сѧ ѡт тебе, благодателѧ нестерпмагѡ лшенїѧ, но посла еднороднаго своегѡ сына ходатаѧ Яков 333.28