Речник на Патриарх Евтимий
освѧщат  
освѧщат -освѧщаѭ -освѧщаеш несв (13) Освещавам, правя свят, свещен. таже рꙋкою творещⷷ крⷭть на елѣ,  на кр͠щенї.  въ с͠щенныⷯ  слѹжбаⷯ.  на ныⷯ мнѡгыⷯ, сце непщꙋете ѻс͠щат себе ИМ 170v.7 Аще ѹбѡ рꙋкою же въѡбражаемы крⷭть ѻс͠щаеть  вьса на нⷯ же полагает се,  водꙋ гл͠ю кр͠щенїа •  масло  мӱрѡ.  лца л͠а вѣрꙋющаа ИМ 170v.11 Благословень богъ, благословлѧѧ, ѡсвѧщаѧ  соблюдаѧ жвоть нашь рад пращенїѧ свѧтыхъ Яков 330.28 Същото значение и в СЙЗ 357.7 Яков 307.9. ~сѧ Бивам освещаван, ставам свят, свещен. Како же ѿ вещ каковы любо въѡбражаемы крⷭть ꙗкоⷤ скврьнꙿнь  мрьꙁькь, кр͠щенїеⷨ  вещїю  крьвїю ѿ ваⷭ ѻс͠щает се ИМ 170v.15 Какоⷤ же  кр͠щенїе  жрьтвꙋ ѻс͠щае крⷭть, ѿ ѻс͠щаемыⷯ ѡбраꙁь ѻс͠щает се ИМ 170v.17 Сего рад ѿ нась потают се • не ꙗко да славѹ ѿ нась прїмѹть, нъ ꙗко да мы тѣхь помнанм ѻсщ͠аем се Нед 604r.10 освѧщаѧ Като прил. Освещаващ. Какоⷤ же  кр͠щенїе  жрьтвꙋ ѻс͠щае крⷭть, ѿ ѻс͠щаемыⷯ ѡбраꙁь ѻс͠щает се ИМ 170v.16 Крⷭты дрѣвѣны по мѣстѡⷯ нѣкѡтѡрыⷯ поставль. повелѣ покланꙗт се  прбѣгат къ нмь ꙗко къ ѻс͠щающмь ИМ 170v.25 Слава свѧто̆ едносꙋщно̆, жвотворѧщо̆  нераꙁдѣлмо̆ тро̆цѣ, отцꙋ  сынꙋ  свѧтомꙋ дѹхꙋ, едно̆, простѣ̆, соеднѧющо̆  ѡсвѧщающо̆ собою всѣхъ насъ Яков 308.23 Същото значение и в Яков 332.2. освѧщаем Като същ. м. мн. Освещаваните, осветените. Какоⷤ же  кр͠щенїе  жрьтвꙋ ѻс͠щае крⷭть, ѿ ѻс͠щаемыⷯ ѡбраꙁь ѻс͠щает се ИМ 170v.16