Речник на Патриарх Евтимий
орарь  
орарь -ꙗ м (14) Орар – част от богослужебната дреха на дякон.  тако цѣлѹеть дїакѡнъ ѡрарь  въꙁлагаеть его на лѣвое рамо ЛЙЗ 284.21 Дїакѡнꙿ же, дръжѫ ѡрарь въ деснѣ̆ рѫцѣ ѡбѣма пръстома, на котороежде рѣꙁанїе покаꙁѹѫ, глаголет: Господѹ помолм сѧ ЛЙЗ 286.4  кондакю сконавшю сѧ, пршед дїакѡн блꙁь свѧтых двере̆, покаꙁѹет  съ ѡрарем свомь къ вънѣшнмь ЛЙЗ 292.8 Същото значение и в ЛЙЗ 289.9 291.12 291.16 292.2 293.17 298.11 299.7 299.17 299.25 302.7 305.9.