Речник на Патриарх Евтимий
олтарь  
олтарь -ꙗ м (12) 1. Жертвеник, място за жертвоприношения. Тогда благоволш жрътвѫ правдѣ въꙁношенїа  въсѣсъжагаемаа, тогда въꙁложѫт на олтарь тво̆ телцѧ ЛЙЗ 296.31 2. Олтар, олтарно пространство. Сїа ѹбо Ꙁахарї вънѧтръ ѡлтарѣ къ отроковц вѣщаѫщѹ, съ свѣщам рѡдтелїе  отрокѡвцѧ въ цр(ъ)кв стоѫще  гѡрѧщѫѧ въсѧ въ рѫкѹ тыѧ дръжѧще Мих 171.30  въшед пакы въ свѧты̆ олтарь, покаждаеть свѧтѫѧ трапеꙁѫ їереа ЛЙЗ 289.1 Помѧн, господ, пресвѵтерство, еже ѡ Хрстѣ дїаконство  весь їере̆скї̆ нъ,  да неднагоже нась постыдш, ѡкрꙋжвшхъ свѧты̆ тво̆ олтарь Яков 327.19 Същото значение и в Кипр 229.23 ЛЙЗ 284.1 284.5 291.4 293.14 295.25 296.13 306.4.