Речник на Патриарх Евтимий
обьщна  
обьщна -ꙑ ж (2) Общност. не достоть комꙋ ꙗже нѣкогда по съмотренїю ѡт єдного л ѡбохь л трїехь осѡбь  съкровенѣ съдѣаннаа въ ѡбщнѹ прїемат Кипр 229.5 . нъ нкакоже по томь светї ѡт(ь)ц въ ѡбщнѹ та прѣдаше, нъ, ꙗко не полѕѹюща, послѣжде сїа ѡтсѣкоше Кипр 229.8.