Речник на Патриарх Евтимий
объстѫпат  
объстѫпат -объстѫпаѭ -объстѫпаеш несв (1) Обграждам, заобикалям, заставам наоколо. Тебе събѡръ цр͠це ѻбъстѫпаеⷮ,  твое рацѣ съ бл͠гогѡвѣнїєⷨ прⷣѣстоѧⷮ Петк 81v.28