Речник на Патриарх Евтимий
обрѫьнкъ  
обрѫьнкъ м (7) Годеник. Ꙗко ѹбѡ тѫ Константїнь тако неѹтѣшно вдѣ плаѧщѫ. – сце бѡ тоѫ обрѫнкꙋ бѣше проꙁванїе, – едва съ нѫждеѫ тѫ ѡт ꙁемлѧ въꙁдвже Филот 82.5 послѹша ѹбо мене  пожр велкыⷨ богомь,  бл͠гыⷯ насладш се въсѣхь,  богатьство тебѣ доволно дарѹюⷮ. ѻбрѹнка же  рабь  рабын насладш се Нед 605v.9 . вьꙁрадꙋеш се  ꙗко богꙋ поклонш се, богородца глаголааше кь своемꙋ ѡбрꙋнкꙋ, хотещ родт Хрста Теоф 260.29 Същото значение и във Филот 81.19 83.20 Нед 605v.14. осфъ обрѫьнкъ Вж. Конст.