Речник на Патриарх Евтимий
обрѣтене  
обрѣтене -ꙗ ср (2) Намиране, откриване.  телца ꙁакалаеть ѹпїтѣннааго ѡ вашеⷨ ѻбращен.  дрꙋгы съсѣды съꙁываеть ѡ вашеⷨ ѻбрѣтенї ИМ 167v.26 . обрѣтене главꙑ прѣдътеевꙑ Празникът Намиране на главата на Йоан Предтеча, отбелязва се на 24 февруари. Вѣдомо бѫд, ꙗко аще слꙋт сѧ ѡбрѣтенїе главы прѣдтеевы  свѧтыхь м꙯ памѧт(ь) въ свѧтѫѧ етворѡдесѧтнцѫ, по сконан: Да сѧ справтъ молтва моа СВВ 394.25