Речник на Патриарх Евтимий
еднѫщ  
еднѫщ нареч (2) Веднъж, един път. Повтор еднꙋщ Теоф 257.1 Повтор еднꙋщ Теоф 258.3