Речник на Патриарх Евтимий
еднене  
еднене -ꙗ ср (4) Единение, единство. Едненїе вѣры  прѧстїе свѧтаго дѹха спросвше сам себѣ  дрѹгъ дрѹгѹ,  весь жвѡт наш Хрстѹ богѹ прѣдадмь ЛЙЗ 301.20 Єдненїе вѣры  прѧстїе свѧтаго дѹха спросвше, сам себе  дрꙋгь дрꙋга  весь жвѡть нашь Хрстꙋ богꙋпрѣдадм СВВ 399.30 Едненїе вѣры  прѧстїе свѧтаго дѹха спросвше, сам себе  дрѹгь дрꙋга  вес(ь) жвѡт нашь Хрстꙋ богꙋ прѣда(дм) ЛОглаш 387.4 Същото значение в СЙЗ 371.19.