Речник на Патриарх Евтимий
ет  
ет м гр. неизм (1) Година. От непреведения гръцки израз За много години. Лкъ: с пола ет, деспота Яков 331.29