Речник на Патриарх Евтимий
мѵроносца  
мѵроносца ж (1) Мироносица, жена, която носи миро за помазване на тялото на Исус Христос. Ѡт сѫдꙋ блаженыѧ ѡны мѵрѡнѡсцѧ, же  прѣсвѧтаго сплъненыѧ дѹха, въ женскомь естъствѣ мѫжьскѫѧ въспрѧшѧ слѫ  владыцѣ Хрстѹ даже до кр(ъ)ста  съмр(ъ)т послѣдѡвашѧ Филот 79.25