Речник на Патриарх Евтимий
мьгленѣннъ  
мьгленѣннъ м мн. от МИ (1) Жители на гр. Мъглен (Меглен) в Централна Македония, в диоцеза на Охридската архиепископия. не ѿлага архїепкⷭпе нь полож свѣтлнкь на свѣщнцѣ. іларїѡна гл͠ю же ѻбщежтїю наставнка поемь, могленꙗнѡⷨ того полож пастыра ИМ 163v.16