Речник на Патриарх Евтимий
моѵсескъ  
моѵсескъ -ꙑ прил от ЛИ (1) Мойсеев, който се отнася до пророка Мойсей. Како ꙋбѡ мѡӱсеское ꙁаконополѻженїе аще б вражїе, єдного г͠а  б͠а ꙁаконополагало б вѣдѣт ИМ 166r.3 .