Речник на Патриарх Евтимий
мокрота  
мокрота -ꙑ ж (4) Мокрота, влага, течност. мокротѣ же с тѣла стекш, проее ѹвѧдает  беꙁдѣлен прѣбывает ѹдъ II Никод 222.26 . помываѫ трїщ свѧтый потїрь вном  топлотоѫ  обрысавь ѡпаснѣ въсѧ мокротѫ гѫбоѫ, ꙗкоже не остат нкакоже вънѧтрь каковѣ лбо мокротѣ ЛЙЗ 305.16, 305.17 Същото значение и в II Никод 222.26.