Речник на Патриарх Евтимий
могленѣннъ  
могленѣннъ вж. мьгленѣннъ