Речник на Патриарх Евтимий
могленъ  
могленъ вж. мьгленъ