Речник на Патриарх Евтимий
метлца  
метлца ж (2) Метлица – уред, който служи да се съберат на едно всички частици от третата, четвъртата и петата просфора, които свещеникът е сложил под Св. Агнец.  въꙁем метлцѫ, събраеть въсѧ, ѧже въ свѧтѣм дїскосѣ, ѧст под свѧтаго агнъца, ꙗко лежат въсѣмь съвъкѹпно  не ѡтпаст ѡт нх нтоже ЛЙЗ 287.29 .  по сем самь ѹбо дїакѡнь, въꙁем рѫкама свѧтый дїскосъ  метлцѫ,  потрѣблѣет свѧтаа въ свѧтый потїрь съ страхом  въсѣцѣм опасством ЛЙЗ 303.31