Речник на Патриарх Евтимий
метане  
метане -ꙗ ср (3) Нисък поклон (при молитва) като израз на покаяние. Врѣмен же наставшѹ, по еже сътворт обыное настоѧщомѹ метанїе, въхѡдѧт въ цр(ъ)ковъ свѧщеннкъ кѹпно  дїакѡнъ  творѧт метанїе прѣдь свѧтым кѡнам  на ѡбѣ странѣ  тако въхѡдѧт вь свѧтый олтарь  творѧт метанїе прѣд свѧтоѫ трапеꙁоѫ  глаголѧт молтвѫ сїѫ ЛЙЗ 283.9, 283.10, 284.1 .