Речник на Патриарх Евтимий
марко  
марко м ЛИ (4) 1. Марко – автор на второто синоптично от четирите канонични евангелия, сподвижник на ап. Петър и ап. Павел; пръв александрийски епископ.  марко же єѵⷢлїсть реⷱ. ꙁаело єѵⷢлїа і͠у х͠ва с͠на б͠жїа, ꙗкоⷤ псано ⷭ въ прⷪрцⷯѣ.  мнѡжцею бѻ въ етыреⷯ єѵⷢлстѡⷯ псано ⷭ ИМ 167v.6 . Свⷣѣтелꙿствꙋеть аплⷭь брать б͠жї іакѻвъ  марко єуⷢлсть въ своⷯ лтѹргїаⷯ ИМ 170r.28 Еѵаг͠гелїе ѡт Марка. Вь врѣме ѡно сѹщꙋ Ісѹсов вь Вѳанї, вь дѡмѹ Сїмѡна прокаженаго, вьꙁлежещꙋ емѹ, прїде жена Теоф 276.9 2. Митрополит на Преслав (първа половина на XIII в.).  тꙋ абїе посла вьсеѡс͠щеннагѡ марка, мⷮропѡлта сѫща велкаагѡ прѧслава съ мнѡгоѫ ьстїѫ, вь еже прїнест тѣлѡ прпⷣбныѫ ѿ єпїватъ вь славны грⷣа трїнѡвъ Петк 80v.8