Речник на Патриарх Евтимий
мантакѹн  
мантакѹн -ꙗ м ЛИ (1) ехане мантакѹн Вж. ИМ 168v.20.