Речник на Патриарх Евтимий
манентъ  
манентъ м ЛИ (1) Мани – персийски пророк и основател на манихейската ерес (III в.). проклнат же въсе єреткы. арїа г͠лю  евнѻмїа • (…)  єѵтіхїа  поⷣбные мь •  єщеⷤ  манента  павла самосатеанна.  вьсе д͠шею схь гнꙋшат се  ѹенїа ⷯ҇ ИМ 164r.16 .